Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies, a także innych technologii w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://polentex.pl, zwaną w dalszej części tekstu „Stroną”.
 2. Właścicielem oraz administratorem Strony jest Polentex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Narwicka 19B, 80-557 Gdańsk, NIP: 5840304839, zwana dalej „Administratorem”.
 3. Adres e-mail przeznaczony do kontaktu z Administratorem: biuro@polentex.pl.
 4. Przetwarzanie powierzonych Administratorowi danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO.

1. Dane osobowe

 1. Każda osoba korzystająca ze strony (zwana dalej „Użytkownikiem”) może dobrowolnie udostępnić Administratorowi swoje dane osobowe w celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na Stronie.
 2. Skontaktowanie się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego możliwe jest po podaniu przez Użytkownika następujących danych:
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu (opcjonalnie)
 1. Udostępnione przez Użytkownika dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie w celu, do którego zostały podane.
 2. Administrator zapewnia poufność wszystkich powierzonych mu danych osobowych, odpowiednio chroniąc je przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.

2. Prawa wynikające z udostępnienia danych

Każda osoba udostępniająca swoje dane ma prawo do:

 1. Otrzymania dostępu do swoich danych, uzyskania ich kopii oraz informacji o celu ich przetwarzania (zgodnie z art. 15 RODO);
 2. Prostowania i zamiany danych osobowych (zgodnie z art. 16 RODO);
 3. Usunięcia swoich danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 4. Cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO);
 5. Ograniczenia przetwarzania swoich danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 6. Przenoszenia danych do innego, wskazanego przez siebie, administratora (zgodnie z art. 20 RODO);
 7. Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych (zgodnie z art. 21 RODO);
 8. Wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się Administratorem, wysyłając wiadomość na adres: biuro@polentex.pl

3. Pliki cookies, logi serwera oraz inne technologie

 1. Strona wykorzystuje pliki cookies, tzw. ciasteczka. Są one niewielkimi informacjami tekstowymi i przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies zapewniają prawidłowe wyświetlanie i działanie Strony, a także pozwalają na dostosowanie wyświetlania produktów zgodnie z preferencjami Użytkownika, jak również są wykorzystywane w celach statystycznych i marketingowych.
 3. Użytkownik w każdej chwili może skonfigurować swoją przeglądarkę internetową w celu uniemożliwienia przechowywania plików cookies, jednak może się to wiązać z utrudnionym korzystaniem ze Strony.
 4. Po każdym korzystaniu z przeglądarki, Użytkownik ma możliwość (przy pomocy odpowiednich funkcji przeglądarki, narzędzi systemu bądź programów) ręcznego usunięcia wszystkich zapisanych plików cookies.
 5. Pliki cookies nie pobierają i nie wymagają udostępnienia żadnych informacji poufnych ani danych osobowych, a korzystanie z tej technologii jest bezpieczne dla urządzeń Użytkownika.
 6. Serwer, na którym przechowywana jest Strona, przy każdym korzystaniu ze Strony zapisuje informacje dotyczące m.in.: adresu IP urządzenia, z którego korzysta Użytkownik, systemu operacyjnego oraz rodzaju przeglądarki, a także czas i datę serwera.
 7. Dane gromadzone w logach serwera służą przede wszystkim do administrowania Stroną.
 8. Strona korzysta z technologii, które analizują podejmowane przez Użytkownika działania na Stronie – Google Analitycs. Strona korzysta też z Pixel Facebook, który może być wykorzystywany do wyświetlenia Użytkownikowi reklam na serwisie Facebook (tylko powiązanych ze stroną polentex.pl). Google Analytics i Pixel Facebooka śledzą dane Użytkownika zupełnie anonimowo. W ustawieniach plików cookies na stronie polentex.pl możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na zbieranie o Tobie takich danych.

4. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora

Administrator informuje, że niezbędne dane osobowe Użytkowników są powierzane następującym podmiotom:

Nazwa.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Mieczysława Medweciego 17, 31-870 Kraków – dostawca świadczący usługę hostingu.

Korzystając z płatności elektronicznych oraz bankowych, Użytkownik przekazuje swoje dane podmiotom nie działającym wyłącznie na polecenie Administratora i regulującym sposoby przetwarzania danych we własnym zakresie.